Vi är Familjehem Fristad

Familjehem
En röd underline
Fristad
Ett rött hjärta

Familjehem Fristad erbjuder trygghet och omvårdnad för individer som kan ha upplevt trauma eller svårigheter i sina tidigare boendemiljöer. Våra familjehem fungerar som säkra platser där den placerade kan återhämta sig, utvecklas och få stöd under en utmanande period i livet.

Vår historia - En resa med ett tydligt mål

Vår Story

Denna resa började för 30-år sedan, då Hans Johansson under sina juridikstudier jobbade extra på häktet och blev kontaktperson till en gängledare i Uppsala. Det i sin tur ledde till att han blev familjehem till en tonårspojke som var i behov av att bryta en destruktiv livsstil.

Ett intresse för att hjälpa andra i liknande situation bidrog till beslutet att starta HVB Fristad AB, ett HVB hem för pojkar mellan 13 och 21 år som fastnat i kriminalitet, missbruk och socialt nedbrytande beteende.

Hans träffade en legitimerad psykolog som spelade en central roll i introduktionen av kognitiv beteendeterapi (KBT) i Sverige under 1970-talet. Hans fascinerades av denna metod, som inte bara verkade följa sunda förnuftets principer utan också hade en stark vetenskaplig grund. Han byggde därför upp sin professionella verksamhet med KBT som grund och genomgick utbildning för att bli en KBT-terapeut på Steg 1-nivå.

År 2002, efter att ha avslutat en treårig utbildning med inriktning på missbruk vid Mälardalens högskola, intog Therese G Johansson rollen som arbetsledare för ett missbruksprojekt för pojkar, dömda enligt LSU, på ett SiS-hem.

Vid en föreläsning om KBT och ART som arrangerades av Fristad korsades deras vägar och sedan dess har de gemensamt utvecklat ett heltäckande koncept som inkluderar en vårdkedja med HVB-hem, familjehemsvård och stödboende. Utöver den etablerade vårdkedjan har Hans under de senaste 25 åren utvecklat ett webbaserat journalföringssystem och behandlingsstöd. Detta system har skapats med målet att kvalitetssäkra journalhanteringen inom olika verksamheter runt om i Sverige.

Engagemang och ett konstant fokus på hur man kan arbeta för att vidmakthålla kvaliteten i behandlingen, med en utgångspunkt att sätta in välövervägda åtgärder, att utvärdera noggrant och ha modet att ständigt tänka framåt. Det är detta synsätt som Hans och Therese gemensamt har kommit överens om och som har gjort konceptet så hållbart, även efter 30 år.

Familjehem Fristad grundades med tydliga värderingar

värderingar
En röd underline

Engagemang

Ett gediget engagemang är avgörande för att kunna tillhandahålla kvalité.

Glädje

Alla mår bra av att vara glada. Genom att alltid vara optimistiska och lösningsfokuserade skapar vi förändring.

Illustration av en kille och en tjej som sitter rygg mot rygg

Ansvar

Genom att ta ansvar och göra rätt saker strävar vi efter att leverera bästa möjliga tjänst.

Värme

Vi upplever att värme och omtanke är en viktig nyckel i förändringsprocessen

Ett team fullt av värme

Det här är våra medarbetare som dagligen arbetar för en bättre vardag!

Therese Johansson
VD

Hans Johansson
Föreståndare

David Hammerström
Familjehemskonsulent

Anna Westman
Administratör

Kontakta oss på Familjehem fristad för mer information!

Har du några frågor eller funderingar på vad du behöver göra för att bli ett familjehem? Kontakta oss idag så hjälper vi dig!

Cookies samtycke

Genom att klicka på "Acceptera", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen.