Ansök om att bli familjehem idag!

familjehem
En röd underline

Det kvalificerade familjehemmet är en alldeles vanlig familj med ett vanligt familjeliv. En vuxen är, vid behov, hemma på heltid för att kunna stödja individen i sitt sociala liv, sin fritid, skola och övriga förändringsarbete.

Bild på en familj som äter vid middagsbordet

Förväntningar på dig som vill bli ett familjehem

Familjehem förväntas erbjuda en stabil och kärleksfull miljö, kontinuitet i vård och stöd samt främja barnets fysiska, emotionella och sociala utveckling.

En trygg och stabil livssituation

En god fysisk och psykisk hälsa

Tid och engagemang

Ett eget rum till barnet

En stabil ekonomi

En kvinna och ett barn som promenerar i skogen

Process för att bli familjehem

Nedan kan du se processen för att bli familjehem via oss. Skulle du ha några frågor angående detta ber vi dig kontakta oss!

Illustration av två personer som står framför statistik

Utvärdering

Målet är att bedöma er lämplighet för uppdraget, men framför allt för att kunna matcha rätt uppdrag med rätt familj.

Illustration av två personer varav en sitter i rullstol

Matchning

Vi kopplar samman individens behov och önskemål med en familjs förmågor och egenskaper att skapa en stabil och kärleksfull placering.

Illustration av en person som håller en presentation

Handledning

Vi erbjuder löpande stöd, råd och utbildning för att främja och säkerställa en hälsosam och stabil familjemiljö för individer i behov av omvårdnad.

Vi är med dig hela vägen,från början till slut

Ett brett stöd är en förutsättning för att klara av familjehemsuppdraget. Detta stöd lägger vi upp utifrån vårdplanens mål och delmål, individens behov och familjehemmets önskemål.

Utbildning

Utbildning för familjehem är en viktig del som rustar vårdnadshavare med kunskapoch färdigheter att kunna tillgodose specifika behov hos de individer som behöver omvårdnad och stöd.

Behandlingsmetoder

Behandlingsmetoder inom familjehem fokuserar ofta på att främja sunda relationer, skapa trygghet och tillhandahålla terapeutiskt stöd för att främja barnets välbefinnande och en positiv utveckling.

Ekonomisk stöd

Ekonomiskt stöd till familjehem är av betydelse då det kan underlätta för den tillfällige vårdnadshavaren genom att täcka kostnader för barnets dagliga behov och eventuella extra utgifter.

Kontaktuppgifter

Vänligen fyll i formuläret till höger.
Du når oss även via våra kontaktuppgifter nedan.

Tack för ditt mail, vi återkommer snarast!
Oops! Något gick snett, vänligen försök igen!.
Cookies samtycke

Genom att klicka på "Acceptera", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen.