Vi erbjuder kommuner en helhetslösning

Familjehem Fristad ingår i en koncern som erbjuder en helhetslösning, där vi stöttar individen genom hela behandlingskedjan. Vi tror att detta koncept är en nyckel till våra framgångar.

Fotograf: Anders Tukler, Destination Uppsala

HVB-hem (HVB Fristad)

Vi har 30 års erfarenhet av vård av pojkar åldern 13-21 år med asocialt, kriminellt beteende samt missbruk- och psykiatrisk problematik. Behandlingstiden delas in i 3 faser, där framstegen tydliggörs för både eleven och socialtjänst genom att varje fas har tydliga mål som behöver uppfyllas innan eleven är redo för nästa fas. Eleven ska alltid veta exakt vad som förväntas av honom för att kunna gå vidare i behandlingsprogrammet, och att det är han som sitter i förarsätet.

ART – Aggression Replacement Therapy

SPT – Situationell perceptionsträning

Familje-ART

ÅP – Återfallsprevention

MI – Motiverande Intervju

ADL – Allmän daglig livsföring

TBA – Tillämpad beteendeanalys

Teckenekonomi

Illustration of boy standing in a crowd
Illustration av en familj som håller händer

Familjehem (Familjehem Fristad)

Vi har konsulentstödda kvalificerade familjehem med ett brett och flexibelt stöd gällande handledning och utbildning. Stöd är en förutsättning för att klara av familjehemsuppdraget och det anpassas utifrån vårdplanens mål och delmål, individens behov och familjehemmets önskemål. När uppdrag givits oss, använder vi evidensbaserade behandlingsmetoder grundade i kognitiv beteendeterapi, KBT. Vi använder oss bl.a. av:

ART – Aggression Replacement Therapy

Familje-ART

MI – Motiverande Intervju

TBA – Tillämpad beteendeanalys

ÅP – Återfallsprevention

Stödboende (Novaskill)

Novaskill riktar sig främst till ungdomar mellan 16 och 25 år med olika typer av problematik och som behöver stöd för att klara ett eget boende, skolgång och/eller arbetsliv. Vi skräddarsyr insatsen efter ungdomens individuella behov. Insatserna fokuserar på social färdighetsträning och att utveckla den egna förmågan att nå personliga, sociala och yrkesmässiga mål. Uppföljning sker regelbundet och en utvärdering görs efter varje avslutad insats. Novaskills verksamhet innefattar bl.a.

Boende med stöd i egen träningslägenhet

Coachning

ART-träning, samtal enskilt eller i grupp

Utredning av leg. psykolog vid behov

Körkortsträning m.m.

Illustration av radhus och två människor som går

Kontakta oss för samarbete!

Kontaktuppgifter:
info@familjehemfristad.se
018-56 02 31

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies samtycke

Genom att klicka på "Acceptera", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen.